Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Tavla görmek

Genel Bilinen: Tavla oynamak isim yapmaya, yükseklik ve şerefe; Bazen tavla oynamak fasık ve günahkar kimselerle düşüp kalkmaya, istihza ve alay konusu olmaya delalet eder.


Nablusi: Rüyada tavla oynamak, isim, yükseklik, izzet ve rütbedir. Çünkü tavla oyunu iktidarlı kimselerin oyunudur. Bazen de rüyada tavla oynamak, rüya sahibinin uyanıklık halinde istihza ve muhalefet gibi kazanacağı şeye delalet eder. Bazen de tavla oyunu, fasık ve günahkar kimselerle düşüp kalkmaya delalet eder.
Bir kimsenin rüyada tavla oynaması, o kimsenin rezil olup olmayacağını bilmediği isyana başlamasına delalet eder. Bazı tabirciler, rüyada her oyun hileye, tavla oyunu ise, günah içerisinde kazanca delalet eder, dediler. Tavla oyunu, batıl bir iştir.
Bir kimsenin rüyada tavla tahtasını bir yerde açılıp meydana konulmuş ve onunla oyun oynanıyor görmesi, o yerde işsizlerin ve mü-tekaidlerin olmasına ve hak üzerinde bulunmalarına delalet eder. Eğer o tavlayla oynanıyorsa, o kimselerin zalim güruhu ve ekabir takımından haddi tecavüz eden birtakım kimseler olduklarına delalet eder.
Bir kimse tavla oynadığını görse, rızık ve maişeti için başkasına galip gelmesinden dolayı şer ve düşmanlıkta bulunmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada dama ve tavla oynamak; batıl ve zararlı şeylerle meşgul olmaya ve günah işlemeye delalettir. Ticarette zarar, şerefte noksandır. Bu Ebu Said'ül Vaaz'ın yorumudur. (Ayrıca bkz. Satranç)