Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Sureler görmek

Tiflisi: ABESE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Abese suresini okumak; zayıflara ve düşkünlere iyilikte bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kibirleneceğinize ve yüzünüzü insanlara ekşiteceğinize…

» Kirmanî: Çokça oruç tutacağınıza işarettir.

ADİYAT SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Adiyat suresini okumak; Ehlibeyt'i (a.s) sevdiğinize…

» Kirmanî: Bir matem meclisine gidip orada matem tutacağınıza işarettir.

AHKAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ahkaf suresini okumak; ilginç şeyler göreceğinize…

» Müellif: Anne-babanıza itaat eden iyi bir evlat olacağınıza…

» Kirmanî: Anne-babanıza iyilikte bulunacağınıza işarettir.

AHZAB SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ahzab suresini okumak; hayır işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Para bulacağınıza ve bunu sahibine iade edeceğinize…

» Kirmanî: Resul-i Ekrem'i (s.a.a) rüyanızda göreceğinize işarettir.

ALAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Alak suresini okumak; iyi huylu ve alçakgönüllü biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kurân ilimleri öğreneceğinize işarettir.

ÂL-İ İMRAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Âl-i İmran suresini okumak; iman gücünüzün artacağına, dünya ve ahiret saadeti elde edeceğinize, dinî konularda parmakla gösterilen biri olacağınıza ve hacetlerinizin reva olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kötülüklerden arınacağınıza ve insanların yanında beğenilir bir kişi olacağınıza…

» Kirmanî: Akıbetinizin iyi olacağına…

Aynı surede "Gulillâhumme…"[190] ayetini okuduğunuzu görmek; izzet ve makam bulacağınıza ve arzu ettiğiniz şeylere ulaşacağınıza işarettir.

ANKEBUT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ankebut suresini okumak; düşmana galip geleceğinize…

» Müellif: Ölüm vaktinde iman edeceğinize ve Allah'ın himayesi altında olacağınıza işarettir.

ÂRAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Âraf suresini okumak; insanların sizden hoşnut olacaklarına…

» İbn-i Sîrîn: Mümin ve ihlas sahibi biri olacağınıza ve akıbetinizin iyi olduğuna…

» Kirmanî: Sina Dağı'nı ziyaret etmeden ölmeyeceğinize işarettir.

BAKARA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Bakara suresini okumak; doğru sözlü olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Ömrünüzün uzayacağına ve belalara karşı sabırlı olacağınıza…

» Kirmanî: Muradınıza ereceğinize ve düşmandan güvende olacağınıza işarettir.

BELED SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Beled suresini okumak; düşkünlere ihsanda bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: (Fakirlere) sadaka vereceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinize işarettir.

BEYYİNE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Beyyine suresini okumak; bir grup insanı doğru yola hidayet edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Tövbe ederek dünyadan göçeceğinize…

» Kirmanî: İnsanları doğru yola irşat edeceğinize işarettir.

BURUC SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Buruc suresini okumak; üzüntülerden kurtulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Dünyada üzüleceğinize, ama ahirette mutlu olacağınıza…

» Kirmanî: Ahirette yüceleceğinize işarettir.

CASİYE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Casiye suresini okumak; günahkâr biriyseniz, günahlarınızdan dolayı tövbe edip rabbinize döneceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Tövbe etmek için gayret sarf edeceğinize…

» Kirmanî: Dünyaya yüz çevireceğinize, yaptıklarınızdan dolayı pişmanlık duyacağınıza ve tövbe edeceğinize işarettir.

CİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Cin suresini okumak; cinlerden yana bir zarar görmeyeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Şeytandan ve cinden korkacağınıza işarettir.

CUMA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Cuma suresini okumak; hayır işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın size tevriye ilmini ilham edeceğine…

» Kirmanî: Saygınlık elde edeceğinize işarettir.

DUHA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Duha suresini okumak; zavallı ve kimsesizleri sevdiğinize…

» İbn-i Sîrîn: Sizden bir şey isteneceğine ve onu vereceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinize işarettir.

DUHAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Duhan suresini okumak; zengin ve ihsan ehli biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Geceleri çok ibadet edeceğinize ve iyi işler yapmaya muvaffak olacağınıza…

» Kirmanî: Doğru sözlü biri olacağınıza ve hakka yardım edeceğinize işarettir.

EN’AM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada En’am suresini okumak; (insanlara) bağışta bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Dünya ve ahiret saadeti elde edeceğinize…

» Kirmanî: Hayvancılıkla uğraşacağınıza ve çok sayıda hayvanınız olacağına işarettir.

ENBİYA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enbiya suresini okumak; ilim ehli biri olacağınıza ve bir süre sıkıntı yaşadıktan sonra genişliğe çıkacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın size ilim ve ahlak ihsan edeceğine…

» Kirmanî: Dünya ve ahiret saadeti elde edeceğinize işarettir.

ENFAL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enfal suresini okumak; istikbalinizin iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlara karşı zafer kazanacağınıza ve bol miktarda mal ve ganimet elde edeceğinize…

» Kirmanî: Makamınızın artacağına ve işlerinizin düzene gireceğine işarettir.

FATIR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fatır suresini okumak; nimet kapısının yüzünüze açılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Akıbetinizin güzel olacağına işarettir.

FATİHA SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Fatiha suresini okumak; ömrünüzün uzayacağına ve işinizin iman üzere olacağına işarettir.

FECR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fecr suresini okumak; saygınlığınızın azalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Hayır işlerle meşgul olacağınıza…

» Kirmanî: Hacca gideceğinize işarettir.

FELAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Felak suresini okumak; dünyevî afetlerden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Size bir büyü yapılacağına, ancak bir etkisi olmayacağına…

» Kirmanî: Kötülerin şerrinden güvende olacağınıza ve bol miktarda gelir elde edeceğinize işarettir.

FETİH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fetih suresini okumak; Allah'ın sizi dünyada muvaffak kılacağına…

» Müellif: Düşmana galip geleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın inayetiyle hayır kapılarının yüzünüze açılacağına…

» Kirmanî: Allah tarafından günahlarınızın bağışlanacağına, bir takım sıkıntılar yaşayacağınıza, ancak bu durumu çabucak atlatıp muradınıza ereceğinize işarettir.

FURKAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Furkan suresini okumak; batıldan hakka yöneleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İnsanlar arasında iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara karşı adil ve insaflı olacağınıza işarettir.

FUSSİLET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fussilet suresini okumak; ömrünüzün uzayacağına…

» İbn-i Sîrîn: Ahiret azabından güvende olacağınıza işarettir.

GAŞİYE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Gaşiye suresini okumak; makamınızın yükseleceğine ev adınızın hayırla anılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kıyametten korkacağınıza ve tövbe ederek bu korkudan güvende kalacağınıza…

» Kirmanî: Günahlardan dolayı tövbe edeceğinize ve amellerinizde Allah'ın rızasını arayacağınıza işarettir.

HAC SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hac suresini okumak; din yolunda mücadele eden eşsiz bir zahit olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Malınızı Allah yolunda harcayacağınıza…

» Kirmanî: Güzel şeyler yapacağınıza işarettir.

HADİD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hadid suresini okumak; din yolundaki uğraşlarınızla adınızdan övgüyle söz edileceğine…

» İbn-i Sîrîn: Zahmetle mal elde edeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ehli olacağınıza işarettir.

HAKKA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hakka suresini okumak; hak yolunda çaba göstereceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın size verdiği nimetin azalmasından korkacağınıza…

» Kirmanî: Hak yolunu seçeceğinize ve hak ehline yardım edeceğinize işarettir.

HAŞR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Haşr suresini okumak; düşmana galip geleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Kurtuluş ehli muhlis kimselerle haşredileceğinize…

» Kirmanî: Salih kişilere ve âlimlere karşı muhabbet besleyeceğinize işarettir.

HİCR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hicr suresini okumak; insanlar arasında saygınlığınızın artacağına...

» İbn-i Sîrîn: Allah katında makbul biri olacağınıza…

» Kirmanî: Arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir.

HUCURAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hucurat suresini okumak; insanlarla dostluk kurup kaynaşacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: İnsanları lakaplarıyla çağıracağınıza ama dedikodu etmeyeceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara eziyet etmeyen ve onları incitmeyen biri olacağınıza işarettir.

HUD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hud suresini okumak; doğru sözlü ve emin biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Çok yolculuk edeceğinize ve genç yaşta çeşitli çileler çekeceğinize ama sonunda muradınıza ereceğinize…

» Kirmanî: Emin biri olduğunuza ve çeşitli sıkıntıların ardından saygınlık kazanacağınıza işarettir.

HUMEZE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Humeze suresi okumak; düşmana galip geleceğinize ve fetih gerçekleştireceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Halk arasında çok konuşan biri olarak tanınacağınıza…

» Kirmanî: Dünya malına düşkün olacağınıza ve akıbetinizi önemsemeyeceğinize işarettir.

İBRAHİM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İbrahim suresini okumak; Allah katında aziz ve değerli olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Daima hayır işlerle ve ibadetle meşgul olacağınıza…

» Kirmanî: Dünya hayatınızın güzel olacağına işarettir.

İHLÂS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İhlâs suresini okumak; dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize ve geçiminizin güzel olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Din yolunda eşsiz biri olacağınıza ve ibadetle meşgul olacağınıza…

» Kirmanî: İnanç konusunda temiz biri olduğunuza ve inancınızın doğruluğuna işarettir.

İNFİTAR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnfitar suresini okumak; söz sahibi kimseler yanında saygın bir konum elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İlahî azaptan korktuğunuza…

» Kirmanî: Dünya malına düşkün biri olduğunuza işarettir.

İNSAN, DEHR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnsan suresini okumak; cömertlikte bulunmak ve Allah'a şükrünüzü yerine getirmek için tevfik bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Yoksullara yemek vereceğinize ve Allah'ın rızasını arayacağınıza...

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinize işarettir.

İNŞİKAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnşikak suresini okumak; neslinizin çoğalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Amel defterinizin sağ elinize verileceğine…

» Kirmanî: Kıyamette hesabınızın kolay olacağına işarettir.

İNŞİRAH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnşirah suresini okumak; zorluklardan kurtulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Zorlukların kolaylaşacağına…

» Kirmanî: Kapalı işlerin Allah tarafından önünün açılacağına işarettir.

İSRA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İsra suresini okumak; temiz ve doğru bir inanca sahip olduğunuza…

» İbn-i Sîrîn: Hem Allah hem de Allah kulları yanında makam bulacağınıza, iman ve takva sahibi olacağınıza…

» Kirmanî: Düşmana karşı zafer elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize işarettir.

KADİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kadir suresini okumak; saygınlığınızın artacağına...

» İbn-i Sîrîn: Kadir Gecesi'nin sevabını idrak etmeden ölmeyeceğinize…

» Kirmanî: Ömrünün uzayacağına ve arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir.

KAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kaf suresini okumak; Allah'ın inayetiyle rızkınızın artacağına…

» İbn-i Sîrîn: İbadet ve itaatle meşgul olacağınıza işarettir.

KÂFİRUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kâfirun suresini okumak; Allah yolunda sağlam bir yapıya sahip olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bidat yolunda olacağınıza ve dünyaya aldanacağınıza…

» Kirmanî: Hayır işler yapmaya muvaffak olacağınıza işarettir.

KALEM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kalem suresini okumak; Allah'ın inayetiyle güzel konuşma sanatını öğreneceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Sadaka vermeyi ve hayır işler yapmayı seveceğinize...

» Kirmanî: Herkese iyilik ve ihsan edeceğinize işarettir.

KAMER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kamer suresini okumak; mal ve nimet elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınıza karşı zafer elde edeceğinize…

» Kirmanî: Zorlukların kolaylaşacağına işarettir.

KARİA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Karia suresini okumak; insanlar tarafından saygı göreceğinize…

» Müellif: İyi amellerinizin kıyamet terazisinde daha ağır geleceğine…

» Kirmanî: İşleriniz konusunda çıkmaza gireceğinize, ancak daha sonra işinizin düzeleceğine işarettir.

KASAS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kasas suresini okumak; bol miktarda mal elde edeceğinize…

» Müellif: Mal ve nimet edeceğinize ve Allah'ı yâd edeceğinize…

» Kirmanî: Allah yolunda çaba göstereceğinize işarettir.

KEHF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kehf suresini okumak; arzu ettiğiniz şeylere ulaşacak kadar uzun yaşayacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bütün belalardan güvende kalacağınıza ve Allah yolunda ihlâsla çalışacağınıza…

» Kirmanî: Ömrünüzün uzayacağına ve ahiret sevabı elde edeceğinize işarettir.

KEVSER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kevser suresini okumak; çokça hayır işler yapacağınıza ve sevap kazanacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bolluk ve bereket göreceğinize, ancak az çocuk sahibi olacağınıza…

» Kirmanî: Saygın birinden bağış alacağınıza işarettir.

KIYAMET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kıyamet suresini okumak; yemininizi bozacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Şehadet vaktinde iman edeceğinize ve tövbeyle dünyadan göçeceğinize…

» Kirmanî: Allah'ın azabından korkacağınıza işarettir.

KUREYŞ SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kureyş suresini okumak; iyiliksever biri olacağınıza ve insanlar tarafından sevileceğinize…

» Müellif: Korkudan yana güvende olacağınıza…

» Kirmanî: Birine nasihat edeceğinize ve onu doğru yola davet edeceğinize işarettir.

LEYL SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Leyl suresini okumak; ihtiyaç sahipleri sizden bir şey istediklerinde malınızı onlardan esirgemeyeceğinize ve malınızın zekâtını vereceğinize…

» Kirmanî: Allah'ın inayetiyle işlerinizde muvaffak olacağınıza işarettir.

LOKMAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Lokman suresini okumak; insanların ilim ve hikmetinizden faydalanacağına…

» Müellif: Abit, akil ve âlim biri olacağınıza…

» Kirmanî: Dindar biri olacağınıza işarettir.

MAARİC SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Maaric suresini okumak; bol bol hayır göreceğinize işarettir.

MAİDE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Maide suresini okumak; sağlığınızın yerinde olacağına ve dürüst işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bulunduğunuz bölgedeki insanlar arasında saygınlık elde edeceğinize…

» Kirmanî: Bolluk ve bereket içinde yaşayacağınıza, dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize işarettir.

MAUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Maun suresini okumak; düşmanlarınıza karşı zafer elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Namazlarınızı azaltacağınıza veya vaktinde kılmayacağınıza…

» Kirmanî: Allah yolunda biriyle arkadaş olacağınıza…

» Cabir Mağribî: İyi bir iş yapacağınıza işarettir.

MERYEM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Meryem suresini okumak; bir iftirayla karşılaşacağınıza, daha gerçeklerin ortaya çıkacağına ve dürüstlüğünüzün anlaşılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kıyamet gününde Allah'ın azabından güvende olacağınıza…

» Kirmanî: Doğru yolu seçeceğinize ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sünnetini yerine getireceğinize işarettir.

MUHAMMED (S.A.A) SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Muhammed (s.a.a) suresini okumak; ahlak ve erdem sahibi biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınıza karşı zafer elde edeceğinize…

» Kirmanî: Allah'ın sizi afetlerden koruyacağına işarettir.

MUTAFFİFİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mutaffifin suresini okumak; insanlara karşı insaflı olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Tartıda dürüst olacağınıza ve Allah'tan çekinerek O'nun itaatine yöneleceğinize…

» Kirmanî: Dürüst biri olacağınıza işarettir.

MUZZEMMİL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Muzzemmil suresini okumak; ibadet ve itaat ehli olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Gece namazı kılmayı arzu ettiğinize…

» Kirmanî: Gece namazı kılmayı sevdiğinize işarettir.

MÜCADELE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mücadele suresini okumak; ev halkıyla husumet edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Kadınlarla aranızda bir husumet çıkacağına…

» Kirmanî: Allah yolunda insanlarla mücadele edeceğinize işarettir.

MÜDDESSİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Müddessir suresini okumak; doğru yolda ilerleyebilmek için çaba sarf edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Salih amel ehli olacağınıza, ancak birinin kötülüğünü kalbinizde taşıyacağınıza…

» Kirmanî: Kalbinizde doğruluk olduğuna işarettir.

MÜLK SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Mülk suresini okumak; kabir azabından kurtulacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin akıbetinin güzel olacağına ve insanlara iyilik edeceğinize işarettir.

MÜMİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mümin suresini okumak; duanızın müstecap olacağına…

» Müellif: Allah'a yakın kişilerden olacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin sonunda mutlu olacağınıza işarettir.

MÜMİNUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Müminun suresini okumak; insanlar tarafından emin olarak bilineceğinize ve herkesçe takdir edileceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Cennette müminlerle birlikte olacağınıza…

» Kirmanî: Makam ve erdem sahibi biri olacağınıza işarettir.

MÜMTEHİNE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mümtehine suresini okumak; ölümünüze neden olacak bir işe girişeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İşlerinizi doğru bir şekilde kontrolünüz altına alacağınıza…

» Kirmanî: İyi insanlarla arkadaş olacağınıza işarettir.

MÜNAFİKUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Münafikun suresini okumak; nifaktan dolayı tövbe edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Gizlice nifak çıkaracağınıza…

» Kirmanî: Münafıklara karşı sevgi besleyeceğinize işarettir.

MÜRSELAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mürselat suresini okumak; rızkınızın bollaşacağına…

» İbn-i Sîrîn: Yalan konuşmaktan tövbe edip kötü şeyleri terk edeceğinize…

» Kirmanî: Doğru ve dürüst bir yaşam tarzı seçeceğinize işarettir.

NAHL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nahl suresini okumak; Allah'ın inayetiyle ilim öğreneceğinize ve hastaysanız şifa bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Helal kazanç elde edeceğinize ve dindar kimseleri seveceğinize…

» Kirmanî: Sıkıntılardan güvende kalacağınıza işarettir.

NAS SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nas suresini okumak; Allah'ın sizi kötülerin öfkesinden koruyacağına…

Bu sureyle birlikte "Subhânallâh, lâ ilâhe illâllah ve Allâh-u ekber" zikirlerini söylediğinizi, dua okuduğunuzu veya Resul-i Ekrem'e (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat getirdiğinizi görmek; rızkınızın çoğalacağına, izzet ve zafer elde edeceğinize…

Bu sureyle birlikte "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demek; muradınıza ereceğinize ve gelir elde edeceğinize işarettir.

NAZİAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Naziat suresini okumak; kalbinizin hilelerden temizleneceğine…

» İbn-i Sîrîn: Ölüm anında korku içinde olacağınıza…

» Kirmanî: Azaptan güvende olmak için tövbe edeceğinize işarettir.

NEBE SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nebe suresini okumak; işinizden dolayı endişe içinde olacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin gelişeceğine ve kariyerinizin yükseleceğine işarettir.

NECM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Necm suresini okumak; Allah'ın size salih bir evlat nasip edeceğine…

» İbn-i Sîrîn: Rahmet kapılarının yüzünüze açılacağına…

» Kirmanî: Düşmana galip geleceğinize işarettir.

NEML SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Neml suresini okumak; bol miktarda gelir elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Saygınlık kazanacağınıza…

» Kirmanî: Maddî durumunuzun iyi olacağına işarettir.

NİSA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nisa suresini okumak; hacetlerinizin reva olacağına, dinî konularda hassasiyet göstereceğinize ve akrabalarınızdan miras alacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Miras alacağınıza ve akrabalarınızın çoğalacağına…

» Kirmanî: Makam ve gelir sahibi biri olacağınıza işarettir.

NUH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nuh suresini okumak; korku ve endişeden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Akıbetinizin iyi olacağına işarettir.

NUR SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nur suresini okumak; adil bir âlim olacağınıza, kalbinizin ilim ve hikmetle aydınlanacağına işarettir.

RÂD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Râd suresini okumak; ömrünüzün kısalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Daima dua ve Kurân okumakla meşgul olacağınıza, Allah'ı tespih edeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ve hayır işlerle meşgul olacağınıza işarettir.

RAHMAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Rahman suresini okumak; mal bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Yalan sözlerden kaçınacağınıza…

» Kirmanî: İyi biri olduğunuza ve doğru yolda ilerlediğinize işarettir.

RUM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Rum suresini okumak; düşmana galip geleceğinize…

» Kirmanî: Cihat edeceğinize ve bazı savaşlara katılacağınıza işarettir.

SAD SURESİ

» Müellif: Rüyada Sad suresini okumak; malınızın çoğalacağına ve büyük bir şahsiyet olacağınıza işarettir.

SAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Saf suresini okumak; ömrünüzün şehadetle son bulacağına…

» İbn-i Sîrîn: Allah yolunda hayır işler yapacağınıza…

» Kirmanî: Daima Allah'ın rızasını gözeteceğinize işarettir.

SAFFAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Saffat suresini okumak; salih bir evladınız olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Allah tarafından size din ve diyanet verileceğine…

» Kirmanî: Emanet sahiplerinin emanetlerini gözetip koruyacağınıza işarettir.

SEBE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Sebe suresini okumak; salih kişilerin yaşam tarzlarını benimseyeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Zahit ve abit olacağınıza…

» Kirmanî: İbadet konusunda Allah'tan başka kimsenin bilmediği eşsiz bir makama ulaşacağınıza işarettir.

SECDE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Secde suresini okumak; akıbetinizin iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Secde halinde dünyadan göçeceğinize işarettir.

ŞEMS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Şems suresini okumak; belalardan güvende olacağınıza…

» Müellif: Kötü bir iş yapacağınıza…

» Kirmanî: Yaptığınız bir işin sonunda pişman olacağınıza işarettir.

ŞUARA SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Şuara suresini okumak; Allah'ın güvencesinde olacağınıza, günahlarınızdan arınacağınıza ve din yolunda çaba sarf edeceğinize işarettir.

ŞURA SURESİ

» Müellif: Rüyada Şura suresini okumak; namaz ve oruç ehli, takva sahibi iyi biri olacağınıza işarettir.

TÂHÂ SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tâhâ suresini okumak; meşhur bir alim olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınızla husumet içinde olacağınıza, onlarla savaşacağınıza, onları alt edeceğinize ve adınızdan övgüyle söz edileceğine işarettir.

TAHRİM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tahrim suresini okumak; haramlardan uzak duracağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kendi evinizde nifak çıkaracağınıza, ancak içinizdeki sinsice planlara ulaşamayacağınıza işarettir.

TALAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Talak suresini okumak eşiyle inatlaşacağına işaret eder

» İbn-i Sîrîn: Eşinizle aranızda tartışma çıkacağına…

» Kirmanî: Hayatınızın her zamanki seyrinde devam edeceğine işarettir.

TARIK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tarık suresini okumak; zorlukların kolaylaşacağına…

» İbn-i Sîrîn: İyi ve güzel bir çocuğunuz olacağına işarettir.

TEBBET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tebbet suresini okumak; bir grup insanın size zarar vermek için bir araya geldiklerine, ancak hedeflerine ulaşamayacaklarına…

» İbn-i Sîrîn: Hilekâr biri olduğunuza, bu yüzden ilahî azap tehlikesiyle karşılaşabileceğinize…

» Kirmanî: Zarara uğrayacağınıza işarettir.

TEGABUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tegabun suresini okumak; doğru sözlü biri olacağınıza ve durumunuzun iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Çok sadaka vereceğinize…

» Kirmanî: Zayıflara yardımcı olacağınıza işarettir.

TEKASUR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tekasur suresini okumak; iyi bir ticaret yapacağınıza ve iyiliklerinizin artacağına…

» İbn-i Sîrîn: Salihlerin ziyaretine gideceğinize işarettir.

TEKVİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tekvir suresini okumak; korktuğunuz şeyden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Azaptan korkacağınıza…

» Kirmanî: Doğuya doğru çok sayıda yolculuk yapacağınıza işarettir.

TEVBE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tevbe suresini okumak; insanlar arasında sevileceğinize, makbul biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Günahlardan gerçek manada tövbe edeceğinize…

» Kirmanî: Akıbetinizin hayırlı olacağına işarettir.

TİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tin suresini okumak; dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İyi huylu ve erdem sahibi biri olacağınıza…

» Kirmanî: Malınızın bollaşacağına işarettir.

TUR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tur suresini okumak; Mekke'ye yerleşeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Düşmana galip geleceğinize…

» Kirmanî: Hakka yardım edip batılı alt edeceğinize işarettir.

VAKIA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Vakıa suresini okumak; ibadet ehli biri olacağınıza ve bahtınızın açık olduğuna…

» İbn-i Sîrîn: Günahlardan tövbe edeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ehli olacağınıza işarettir.

YUNUS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Yunus suresini okumak; sözlerinizin insanlar tarafından beğenileceğine…

» İbn-i Sîrîn: Rızkınızın bollaşacağına ve işlerinizin arzu ettiğiniz gibi gelişeceğine…

» Kirmanî: Kâfirlerin ve hasetçilerin hilelerinden uzak olacağınıza ve düşmanınıza galip geleceğinize işarettir.

ZARİYAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zariyat suresini okumak; Allah'ın size bir hayır bahşedeceğine ve ziraatla uğraşıp gelir elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Hayır işler yapmaya muvaffak olacağınıza…

» Kirmanî: Zor işlerin sizin için kolaylaşacağına işarettir.

ZİLZAL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zilzal suresini okumak; bir topluluğu Allah'a şirk koşmaktan alıkoyacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Biriyle iş yapacağınıza ve bu işte insafı gözeteceğinize…

» Kirmanî: Üzerinizdeki hakları sahiplerine ödeyeceğinize işarettir.

ZUHRUF SURESİ

» Müellif: Rüyada Zuhruf suresini okumak; namaz ve niyaz ehli biri olacağınıza ve halk arasında doğru sözlü biri olarak tanınacağınıza işarettir.

ZÜMER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zümer suresini okumak; işiniz konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve dinî inancınızı takviye edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah tarafından günahlarınızın affedileceğine…

» Kirmanî: İşiniz konusunda iyi bir netice alacağınıza işarettir.