Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Pazu görmek

Genel Bilinen: Erkek kardeşe, yetişkin çocuğa yahut güven duyduğu birine, Kolun kırılması musibete, Güçlü kol zenginliğe, güvenilir kardeş veya dosta, mesleğinde ilerlemeye, Kol kısalığı eksik akla ve fazla yalana delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen pazu, erkek kardeş veya yetişmiş bir çocuğu ya da itimat edilen kimsedir. Rüyada pazuda görülen eksiklik, o eksiklik kadar vuku bulacak musibete işarettir.Bir kimse rüyada kolunun kırıldığını görse, o kimsenin öleceğine veya üzüntü, keder ya da bir beladan dolayı ona isabet edecek musibete işarettir.Kol, insanın din ve dünya işlerinde itimat ettiği, hanımına veya borç gibi sakındığı şeylere işarettir. Bir kimse rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görse, o kuvvet onun erkek kardeşindeki veya malındaki kuvvetidir. Kolun kuvvetli oluşu meslekte ileri gitmeye de işarettir.Bazı tabirciler, pazu rüya sahibine yardımcı olacak baliğ bir çocuğa veya sıkıntılı anında imdadına yetişecek erkek kardeşine işarettir, dediler.Bir kimse rüyada kolunun eksik olduğunu görse, o kimsenin aklı az ve yalanı çok olur.


Diyanet: Rüyada pazu görülmesi genel anlamda erkek çocuğa işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüyada pazu görülmesi ödenmesi gereken maddî ve manevî borçlara delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen pazu, erkek kardeşi veya yetişmiş bir çocuğu ya da itimad ettiği bir kimsedir. Rüyada pazuda görülen eksiklik, o eksiklik kadar vuku bulacak musibete delalet eder. Eğer kolunda bir iyilik fazlalık görse, yukarda anlatılan kimselerde vaki olacak iyilik ve fazlalığa delalet eder.
Bir kimsenin rüyada kolunun kırıldığını görmesi, o kimsenin öleceğine veya üzüntü, keder ya da bir beladan dolayı ona isabet edecek musibete delalet eder.
Kol, insanın din ve dünya işlerinde itimad ettiği, zevce, cariye veya borç gibi sakındığı şeylere delalet eder.
Bir kimse rüyada kolunun kuvvetli olduğunu görse, o kuvvet onun erkek kardeşindeki veya maundaki kuvvetidir.
Kolun kuvvetli oluşu san'atta ileri gitmeye de delalet eder.
Bir kimse rüyada elinde para cüzdanı olduğunu görse, o kimseyi fakirlikten emin kılacak bir san'ata delalet eder.
Bazı tabirciler, pazu rüya sahibine yardımcı olacak baliğ bir çocuğa veya sıkıntılı anında imdadına yetişecek erkek kardeşine delalet eder, dediler.
Bir kimse rüyada kolunun eksik olduğunu görse, o kimsenin aklı az ve yalanı çok olur.


Seyyid Süleyman: Vücudun omuzla dirsek arasında kalan bu kısmı (bazu); kuvvet ve kudreti temsil eder. Bazılarına göre bu rüya; yardım, iki kardeş veya iki evlattır.
İbn-i Şirin demiştir ki: Pazulardaki düzgünlük; kuvvet, eğrilik ve zayıflık ise; güçsüzlük ve aczdir.
İbn-i Kesir diyor ki: Bu rüya, makam ve itibardır.
Bazılarına göre pazu, sanatta maharet ile yorumlanır. Rüyasında pazubent olduğunu gören, kendini zaruretten, darlıktan kurtaracak bir işe kavuşur. Pazusu olmadığını gören, akılsız ve unutkan bir insan olur.
Abdulgani'en Nablusi'ye göre pazu; erkek kardeş, evlat ve dostlarla yorumlanır. Bunarda görülen noksanlık, az veya çok musibete, kedere delalet eder. Pazusunun kırıldığını gören, yakınlarından birini kaybeder yahut büyük bir felaketle karşılaşır.