Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Öküz Ve İnek görmek

Diyanet: Rüyada öküz ve inek görülmesinin değişik yorumları vardır. Bir kişinin rüyasında siyah bir öküze bindiğini görmesi; o kimsenin bir devlet görevine tayin edileceğine ve ondan çok fayda göreceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sarı bir öküze bindiğini görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına, bir kişinin rüyasında bir öküzün kendisini boynuzladığını ve bulunduğu yerden sürüyüp çıkardığını görmesi; o kimsenin görevine son verileceğine, yalnız boynuzladığını görmesi; o kimsenin akrabalarından birine bir zarar geleceğine delaletle tabir olunur. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda koşulan bir öküzün kesilerek etinin parçalandığını görmeniz; o mıntıkada bir âlimin öldürülerek malının paylaşılacağına, eğer öküz koşulan bir öküz değilse, o yerde bir başka erkeğin öldürülerek malının taksim edileceğine yorumlanır. Rüyanızda bir öküzü kesip etini yediğinizi görmeniz; sizin öldürülerek malınızın paylaşılacağına, kişinin rüyasında iş görmeyen bir öküzün kesilerek etinin yenildiğini görmesi, o yerde tanınmış bir kimsenin öleceğine, rüyanızda erkek ve dişi birçok sığırların bir yere girdiklerini görmeniz; bulunduğunuz mıntıkada içinde bulunduğunuz sene salgın bir hastalık çıkacağına, rüyada görülen öküzler eğer semiz ve beşli iseler, o yere feyiz ve bereket ineceğine, kişinin rüyasında tarlasını tek bir öküzle sürdüğünü görmesi; o kimsenin bereketli bir ürün alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında semiz bir sığır eti satın aldığını görmesi; o kimsenin zengin bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında bir ineği sağdığını fakat sütünden içmediğini görmesi; o kimsenin mal biriktireceğine ve fakat harcama yapamayacağına, kişinin rüyasında bir öküzün kendisi ile konuştuğunu görmesi; o kimsenin herkesin hayret edeceği derecede zengin olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sığırın kendisine doğru geldiğini görmesi; o yıldan çok hayır göreceğine, kişinin rüyasında bir sığırın kendisine arkasını dönüp gittiğini görmesi; o yılın öyle pek hayırlı olmayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir tarlayı öküz ile sürdüğünü görmesi; o kimsenin birçok nimet elde edeceğine işaretle tabir olunur.