Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Medrese görmek

Genel Bilinen: Medrese yaptırmak, buna imkanı olan için uyanıkken yaptırmaya, Değilse ilim ve irfan ehline yakın olmaya, Bekar için evlenmeye, Medreseye ek yaptırmak ya da ona bir bağışta bulunmak hayırları katlayarak artırmaya, Medresede görülen temiz giyimli öğrenciller ve öğretmenler faydalı ilme, ayak takımından bazı kimseleri medresede görmek ilim yuvasının dünyevi amaçlar için kullanıldığına, Medrese iyiliğe, alım-satıma, cezaları infaz etmeye, ayrıldığı eşeni dönmeye, fitne ve bozgunculuk yapmaya; Bazen medrese, orada görevli kimselere, tüzük ve yönetmeliklere delalet eder. Medreseye girmek ilim istemeye veya ilmiyle amel eden birinin tavsiye ve telkinlerinden yararlanmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen medrese iyiliğe, cezaları infaz etmeye, alım-satıma ve fitne çıkarmaya işarettir.


Diyanet: Rüyada medrese (okul) görülmesi; o medresenin hocalarına, orada uyulması gereken nizam ve intizama veya medresenin banisine (yaptıranına) yorumlanır. Bazen de rüyada medrese görülmesi; bir kimsenin hanımına verdiği talaka (boşamaya) ve tekrar ona (hanımına) dönmeye, yani evliliği devam ettirmeye delaletle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada görülen medrese, o medresenin müderrisine ve fakihlerine veya orada uyulacak nizama veya medresenin banisine delalet eder, bazan da medrese, hanımlara verilen talaka ve tekrar onlara dönmeye delalet eder. Bazan medrese, iyiliğe, cezaları infaz etmeye, alım-satıma, köle azad etmeye ve fitne çıkarmaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bkz. Cami.