Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kürsü görmek

Genel Bilinen: Kadına, makam ve mevkiye, şeref ve itibara, kişinin mesleğine, binit vasıtasına; hasta için tabut yahut teneyşir tahtasına, Kürsüye oturmak rütbeye, iyilik ve ihsana; çabuk erişilecek hayra, Göklerdeki 'Kürsü'yü görmek ehli için yüksek derecelere, diğerlleri için evlenmeye, çocuğa delalet eder.


Nablusi: Rüyada kürsü görmek, sultan tarafından meydana gelecek yüceliğe veya kadına delalet eder.
Kürsü demirden olursa, kuvvet ve yardımcıya delalet eder. Ağaçtan ise, nifakla beraber az bir kuvvet ve yardımcıya delalet eder.
Rüyada bir kürsü üzerinde oturduğunu gören kimse, birisinin velisi veya varisi olur. Eğer memuriyete ehilse, kendisine bir vazife verilir ve yükselir. Gurbette ise, vatanına döner ve muradına erişir.
Üzerinde elbise olan bir kürsü veya sedir üzerinde oturduğunu gören kimse, büyük bir ilme, acil bir hayra, çabucak yapılan bir iyiliğe, izzet ve rütbeye erişir.
Kürsü rütbe sahipleri için yüksek bir dereceye, yüceliğe, zevceye, evlada, yüksek evlere, hayvanlara ve giyilecek şeylere delalet eder.
Rüyada bir kürsüye rastladığını ve üzerine oturduğunu gören kimse, saltanata erişir veya kürsünün kıymet ve şekline göre bir kadınla evlenir.
Bazı tabirciler, rüya sahibinin hamile bir hanımı varsa bir çocuğu olur. Bazı tabirciler de, rüya sahibi şehid olarak ölür, dediler.
Bir kimse rüyada kürsüsünün kırıldığını görse, kendisinin veya hanımının ölümüne yahut rüya sahibinin hanımından ayrılacağına ya da kendisinin kadir ve şöhretten düşmesine delalet eder.
Kürsü, üzerine oturan kimse için sevince ve çabucak erişeceği rütbeye delalet eder.

Kürsü, üzerine oturan kimse için kürsünün kıymeti, güzelliği, yüksekliği ve yeniliği nisbetinde ahiretçe kurtuluş ve felaha delalet eder. Hasta için rüyada kürsü üzerinde oturmada hayır yoktur.
Hamile bir kadının rüyada kürsü üzerinde oturması, doğum yaparken ebenin üzerine oturtacağı sandalyeye delalet eder. Eğer kadının başmda tac varsa, o kadın erkek çocuk doğurur. Eğer başı ucunda balık ağı veya kılıç kmı varsa, o kadın kız doğurur.
Rüyada göklerin üzerindeki «Kürsü» yü görmek ilim ehli için derecesinin yükselmesine ve yüksek rütbelere delalet eder. Bahusus o «Kürsüyü» bütün vasıflarıyla görürse.
Bazan bu rüya hamile kadın için sıkıntıdan kurtulmağa, bekar için evlenmeye ve evli için de çocuğa delalet eder.
Kürsü, yolcular için yolculuğa, hasta için de onun teneşir ve tabuta konmasına veya rüya sahibinin bineceği hayvanına veya oturacağı evine ya da icra edeceği ve onunla şöhrt bulacağı sonra kendisiyle amel edilecek güzel bir yol açacağına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bazı tabirciler, ağaçtan yapılıp üzerine oturulan herşeyi kürsü olarak kabul etmişlerdir. İşte bu tarife uyan herhangi bir şeyi rüyada görmek; ya alimle, ya zahidle yorumlanır. Güzel ve mükemmel bir kürsü rüyası, cami ve medreseyle yorumlanır. Devlet başkanına ait bir kürsü, o idarecinin adaletine delalettir. Sandal ağacından kürsü; daha büyük hayra işarettir.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Cami ve medrese kürsüsünde oturan, halkı ıslaha çalışır.