Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A'dan Z'ye Rüya Tabirleri

Rüyada Kase görmek

Genel Bilinen: Kadına ve ivin geçimine, Kase içindeki su kadının karnındaki çocuğa, Kaseden hoş ve ferahlatıcı şeyler içmek kadın cihetinden erişilecek mutluluk ve iyiliğe, Hastanın kase içinden bir şey içmesi ölmesine, Kasenin kırılması su ticareti yapan kimsenin yahuut evin hanımının vefat etmesine, Kase satıcısını görmek bereketli yağışlara, yolculuk ve güvene delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Tas.)


Molla Cami: Rüyada görülen kase, zevceye yahut evinin geçimine işarettir. Eğer kase güzel ve çok kıymetli olursa, onun işaret ettiği şey şereflidir. Kase satıcısını görmek, bol yaşayışa, emniyete ve yolculuktan alıkonmaya işarettir. Ancak bakır kasenin satışını görmek, bu tabirin tersinedir. Rüyada kendisine kase içinde bir su verildiğini görse, bu rüya onun karnındaki çocuk ile tabir edilir. Kasenin kırıldığını ve suyun durduğunu görse, hanımının ölürnüne karnındaki çocuğun kurtulmasına işarettir. Hasta olan bir kimseye bir kase verildiğini görse ve kasenin içinde olan rakı veya suyu, içtiğini görse, o hastanın ölüm şarabını içmesine işarettir.


Diyanet: Rüyada kâse görülmesi ev hanımı ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kâse satın alan bir kişiyi görmesi; o kimsenin zengin bir yaşayışa, emniyet ve yorgunluktan kurtulacağına, kişinin rüyasında bakırdan yapılmış bir kâse satın aldığını görmesi; bu rüyanın aksine tabir olunur. Rüyada kâse görülmesi; bir kadının taşıdığı meziyetleri ile tabir edilir. Bundan dolayı bir kimsenin rüyasında kendisine bir tas içinde su verildiğini görmesi; o suyu veren kadının hamile olduğuna, eğer verilen suyun, kıymetsiz bir çanak içinde verildiği görülürse, çocuğunuz olacağına, eğer kıymetli bir kâse ile verilmiş ise doğacak çocuğun erkek olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kâsenin kırıldığını ve suyun öylece kaldığını görmesi; kadının öleceğine ve dünyaya getirdiği çocuğun yaşayacağına, kişinin rüyasında kâsenin durduğunu ve suyun ise döküldüğünü görmesi; o kadının yaşayacağına ve çocuğun öleceğine delalet eder. Hasta olan bir kimsenin rüyasında kendisine bir kâse su verildiğini görmesi; o hastanın şifa bulup iyileşeceğine, kâsede su yerine başka bir şeyin bulunduğunu ve hastanın da bunu içtiğini görmesi; o hastanın yakın bir zaman içinde vefat edeceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen kase, zevceye yahut evinin geçimine delalet eder. Eğer kase güzel ve çok kıymetli olursa, onun delalet ettiği şey şereflidir.
Kase satıcısını görmek, bol yaşayışa, emniyete ve yolculuktan alı-konmaya delalet eder. Ancak bakır kasenin satışını görmek, bu tabirin tersinedir. Çünkü, bu gibi şeyler yolculuktan sayılan şeylerdir.
Rüyada görülen kase, kadın cevherindendir. Binaenaleyh bir kimse rüyada kendisine kase içinde bir su verildiğini görse, bu rüya onun karnındaki çocuk ile tabir edilir. Eğer kendisine verilen su kalın ve bayağı bir çanak içindeyse bu rüya rahimdeki çocukla tabir edilir.
Kasenin kırıldığını ve suyun durduğunu görse, hanımının ölümüne ve onun karnmdaki çocuğun ölmesine ve anasının kurtulmasına delalet eder. Bazan kasenin kırılması sucunun ölümüne delalet eder.
Hasta olan bir kimseye bir kase verildiğini görse ve kasenin içinde olan rakıyı, suyu, hardalı, harzeli yahut sabır otunu içtiğini görse, o hastanın ölüm şarabmı içmesine delalet eder.